Lokaler
Fotbollsplan 1

Brahevallen A-plan

Fotbollsplan 2

Brahevallen B-plan

Fotbollsplan 3

WHK

Fotbollsplan 4

Brahevallen C-plan (7manna)

Gymmet

Det lilla gymmet finns på bottenvåningen i klubbstugan.

Hela övervåningen

Kök, mötesrum och träningslokal.

Kumlabyhallen

Max 7 pers

Mötesrum/kök

Ingen beskrivning

Omklädningsrum bortalag

Omklädningsrum med dusch

Omklädningsrum hemmalag

Omklädningsrum med dusch och bastu.

Träningslokalen

Träningsrummet finns på andra våningen i klubbstugan.

Utegymet

Utegymet på Brahevallen